Меню
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Фильтр Отмена
Цена/руб.
от:
до:
Array ( [3326] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_2290_3342668402 [CONTROL_NAME] => sFilter_2290_3342668402 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_2290 [HTML_VALUE_ALT] => 3342668402 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 1,5х2 м [SORT] => 10 [UPPER] => 1,5Х2 М [FLAG] => 1 [URL_ID] => eaa6f12cef037e904b9aa7416e5ae600 [FACET_VALUE] => 3326 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [3327] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_2290_2956600036 [CONTROL_NAME] => sFilter_2290_2956600036 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_2290 [HTML_VALUE_ALT] => 2956600036 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 3х2 м [SORT] => 20 [UPPER] => 3Х2 М [FLAG] => 1 [URL_ID] => 475df4b149cf9e1ba14f459aaa9296cb [FACET_VALUE] => 3327 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [3336] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_2290_3727041331 [CONTROL_NAME] => sFilter_2290_3727041331 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_2290 [HTML_VALUE_ALT] => 3727041331 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 3х3 м [SORT] => 30 [UPPER] => 3Х3 М [FLAG] => 1 [URL_ID] => f47fcdc9eab44e212ef3f786568940f6 [FACET_VALUE] => 3336 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [11471] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_2290_4031714477 [CONTROL_NAME] => sFilter_2290_4031714477 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_2290 [HTML_VALUE_ALT] => 4031714477 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 3х10 м [SORT] => 500 [UPPER] => 3Х10 М [FLAG] => 1 [URL_ID] => 94d3f0d74f67aa5b11d8e3c62b3a91a5 [FACET_VALUE] => 11471 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [3337] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_2290_2837517221 [CONTROL_NAME] => sFilter_2290_2837517221 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_2290 [HTML_VALUE_ALT] => 2837517221 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 4х3 м [SORT] => 40 [UPPER] => 4Х3 М [FLAG] => 1 [URL_ID] => 47e444cba7c4285b1529b240e873115d [FACET_VALUE] => 3337 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [11472] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_2290_1766212887 [CONTROL_NAME] => sFilter_2290_1766212887 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_2290 [HTML_VALUE_ALT] => 1766212887 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 4х10 м [SORT] => 500 [UPPER] => 4Х10 М [FLAG] => 1 [URL_ID] => b2dca8b1aab30f29191fd57a48c54814 [FACET_VALUE] => 11472 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [3338] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_2290_966659636 [CONTROL_NAME] => sFilter_2290_966659636 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_2290 [HTML_VALUE_ALT] => 966659636 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 5х3 м [SORT] => 50 [UPPER] => 5Х3 М [FLAG] => 1 [URL_ID] => 843a4b0acdb65bd5ba6bf72ec8421c9a [FACET_VALUE] => 3338 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [3339] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_2290_1318665890 [CONTROL_NAME] => sFilter_2290_1318665890 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_2290 [HTML_VALUE_ALT] => 1318665890 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 5х4 м [SORT] => 60 [UPPER] => 5Х4 М [FLAG] => 1 [URL_ID] => 40eefdc2c43bc2c10e55ca936d0a3479 [FACET_VALUE] => 3339 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [3340] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_2290_2013532353 [CONTROL_NAME] => sFilter_2290_2013532353 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_2290 [HTML_VALUE_ALT] => 2013532353 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 6х4 м [SORT] => 70 [UPPER] => 6Х4 М [FLAG] => 1 [URL_ID] => 9ec4bd18ed95acc4c67a23eb71e75fcf [FACET_VALUE] => 3340 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [3341] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_2290_251863127 [CONTROL_NAME] => sFilter_2290_251863127 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_2290 [HTML_VALUE_ALT] => 251863127 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 7х5 м [SORT] => 80 [UPPER] => 7Х5 М [FLAG] => 1 [URL_ID] => eb83a3dd9176fa56409e0790428d7a3f [FACET_VALUE] => 3341 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [3342] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_2290_2517266925 [CONTROL_NAME] => sFilter_2290_2517266925 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_2290 [HTML_VALUE_ALT] => 2517266925 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 8х4 м [SORT] => 90 [UPPER] => 8Х4 М [FLAG] => 1 [URL_ID] => ca14e8825c7ace04e156221b662467ec [FACET_VALUE] => 3342 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [3343] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_2290_3775742331 [CONTROL_NAME] => sFilter_2290_3775742331 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_2290 [HTML_VALUE_ALT] => 3775742331 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 8х6 м [SORT] => 100 [UPPER] => 8Х6 М [FLAG] => 1 [URL_ID] => ac16fd3b5b35594a21d83a3a9bbc913f [FACET_VALUE] => 3343 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [3494] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_2290_3481844752 [CONTROL_NAME] => sFilter_2290_3481844752 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_2290 [HTML_VALUE_ALT] => 3481844752 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 10х5 м [SORT] => 105 [UPPER] => 10Х5 М [FLAG] => 1 [URL_ID] => 2730728f0eed8642b6991145971bf141 [FACET_VALUE] => 3494 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [3344] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_2290_2137642200 [CONTROL_NAME] => sFilter_2290_2137642200 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_2290 [HTML_VALUE_ALT] => 2137642200 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 10х6 м [SORT] => 110 [UPPER] => 10Х6 М [FLAG] => 1 [URL_ID] => 4d24427a83c109934f1eecec3555e77f [FACET_VALUE] => 3344 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [3345] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_2290_141485134 [CONTROL_NAME] => sFilter_2290_141485134 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_2290 [HTML_VALUE_ALT] => 141485134 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 10х8 м [SORT] => 120 [UPPER] => 10Х8 М [FLAG] => 1 [URL_ID] => 158a625ce2ab33bbfd49ee0b6118ecc1 [FACET_VALUE] => 3345 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [3348] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_2290_1994365171 [CONTROL_NAME] => sFilter_2290_1994365171 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_2290 [HTML_VALUE_ALT] => 1994365171 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 10х10 м [SORT] => 150 [UPPER] => 10Х10 М [FLAG] => 1 [URL_ID] => 32958f28fda387b7ac6e4e6ac7c3045d [FACET_VALUE] => 3348 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [3346] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_2290_2439493108 [CONTROL_NAME] => sFilter_2290_2439493108 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_2290 [HTML_VALUE_ALT] => 2439493108 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 12х4 м [SORT] => 130 [UPPER] => 12Х4 М [FLAG] => 1 [URL_ID] => bf85d3caa932232288509b3bf1551d8a [FACET_VALUE] => 3346 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [3347] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_2290_3865085282 [CONTROL_NAME] => sFilter_2290_3865085282 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_2290 [HTML_VALUE_ALT] => 3865085282 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 12х8 м [SORT] => 140 [UPPER] => 12Х8 М [FLAG] => 1 [URL_ID] => 8065459d18813000966727954fd0ed0e [FACET_VALUE] => 3347 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [3349] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_2290_30976101 [CONTROL_NAME] => sFilter_2290_30976101 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_2290 [HTML_VALUE_ALT] => 30976101 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 12х10 м [SORT] => 160 [UPPER] => 12Х10 М [FLAG] => 1 [URL_ID] => e70f62aedc96a323ca121bfa081012b0 [FACET_VALUE] => 3349 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [11005] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_2290_3211456175 [CONTROL_NAME] => sFilter_2290_3211456175 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_2290 [HTML_VALUE_ALT] => 3211456175 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 15х4 м [SORT] => 500 [UPPER] => 15Х4 М [FLAG] => 1 [URL_ID] => 8c8579bb7bfa74821dc3ba56419ff674 [FACET_VALUE] => 11005 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [3350] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_2290_1629430144 [CONTROL_NAME] => sFilter_2290_1629430144 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_2290 [HTML_VALUE_ALT] => 1629430144 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 15х10 м [SORT] => 170 [UPPER] => 15Х10 М [FLAG] => 1 [URL_ID] => af5ef317f1f74702743a52842c349ad6 [FACET_VALUE] => 3350 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [11009] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_2290_3067912836 [CONTROL_NAME] => sFilter_2290_3067912836 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_2290 [HTML_VALUE_ALT] => 3067912836 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 15х20 м [SORT] => 500 [UPPER] => 15Х20 М [FLAG] => 1 [URL_ID] => 6b52ccf3dfd10c5e3a150d0399efd17d [FACET_VALUE] => 11009 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [3351] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_2290_370675990 [CONTROL_NAME] => sFilter_2290_370675990 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_2290 [HTML_VALUE_ALT] => 370675990 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 18х12 м [SORT] => 180 [UPPER] => 18Х12 М [FLAG] => 1 [URL_ID] => 8cda73b01068e7d30da82a43c734c20f [FACET_VALUE] => 3351 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [3352] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_2290_2400272556 [CONTROL_NAME] => sFilter_2290_2400272556 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_2290 [HTML_VALUE_ALT] => 2400272556 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 20х10 м [SORT] => 190 [UPPER] => 20Х10 М [FLAG] => 1 [URL_ID] => 08bf11a76dfb91e4cfe84a4347562981 [FACET_VALUE] => 3352 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) )
ДхШ
Посмотреть все
Array ( [3331] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_284_1078113936 [CONTROL_NAME] => sFilter_284_1078113936 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_284 [HTML_VALUE_ALT] => 1078113936 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => для дома и дачи [SORT] => 500 [UPPER] => ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 06fa6d213b2055c07932a509da3730c8 [FACET_VALUE] => 3331 [ELEMENT_COUNT] => 19 ) [3330] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_284_927303174 [CONTROL_NAME] => sFilter_284_927303174 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_284 [HTML_VALUE_ALT] => 927303174 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => перевозка грузов [SORT] => 500 [UPPER] => ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 66879a7bc0b754f36f409d7bfe161e2a [FACET_VALUE] => 3330 [ELEMENT_COUNT] => 19 ) [3329] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_284_1468141539 [CONTROL_NAME] => sFilter_284_1468141539 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_284 [HTML_VALUE_ALT] => 1468141539 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => строительство [SORT] => 500 [UPPER] => СТРОИТЕЛЬСТВО [FLAG] => 1 [URL_ID] => c1e34cbbdfe9403b9237937f139978b6 [FACET_VALUE] => 3329 [ELEMENT_COUNT] => 19 ) )
Где используется
Array ( [10892] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_1180956312 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_1180956312 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 1180956312 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 0.525 кг [SORT] => 500 [UPPER] => 0.525 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 1a211abe2b9e2e566f275d8d4371db97 [FACET_VALUE] => 10892 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [10893] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_828687886 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_828687886 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 828687886 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 1.05 кг [SORT] => 500 [UPPER] => 1.05 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 2db99d78989af5b77b1d98a2d36d76e2 [FACET_VALUE] => 10893 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [10922] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_2757051748 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_2757051748 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 2757051748 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 1.575 кг [SORT] => 500 [UPPER] => 1.575 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => fdd5fdad44322ff0a288c34343c2361f [FACET_VALUE] => 10922 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [10930] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_1396708617 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_1396708617 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 1396708617 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 2.1 кг [SORT] => 500 [UPPER] => 2.1 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 117bd141663cb58fb13cf689f905799b [FACET_VALUE] => 10930 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [10894] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_2936034221 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_2936034221 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 2936034221 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 2.625 кг [SORT] => 500 [UPPER] => 2.625 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 16d86fbdeecba898b376df9cb15f0b95 [FACET_VALUE] => 10894 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [10938] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_1570479419 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_1570479419 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 1570479419 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 3.5 кг [SORT] => 500 [UPPER] => 3.5 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 72188301f0aefdb26c756f3905226628 [FACET_VALUE] => 10938 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [10918] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_1873674169 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_1873674169 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 1873674169 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 4.2 кг [SORT] => 500 [UPPER] => 4.2 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 8abd0cb1d9ea5950af2576610743ddfa [FACET_VALUE] => 10918 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [11385] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_1979046654 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_1979046654 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 1979046654 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 4.8 кг [SORT] => 500 [UPPER] => 4.8 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 11a7dbcf71ebcd09d3c260bcad42179d [FACET_VALUE] => 11385 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [10950] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_85635727 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_85635727 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 85635727 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 5.6 кг [SORT] => 500 [UPPER] => 5.6 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 7913d0ae622cb5ee26f649bdb40446e4 [FACET_VALUE] => 10950 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [10946] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_4116850427 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_4116850427 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 4116850427 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 6.125 кг [SORT] => 500 [UPPER] => 6.125 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 0721a9550c93f9817a3a9fc26af0a3c8 [FACET_VALUE] => 10946 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [4216] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_1879380799 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_1879380799 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 1879380799 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 7 кг [SORT] => 500 [UPPER] => 7 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 9cd17611718f30fcc8cd797b803301e1 [FACET_VALUE] => 4216 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [10958] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_197212861 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_197212861 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 197212861 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 8.4 кг [SORT] => 500 [UPPER] => 8.4 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => d2ffff42ad58b8f209528941aab4a101 [FACET_VALUE] => 10958 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [10969] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_1475041768 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_1475041768 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 1475041768 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 9.05 кг [SORT] => 500 [UPPER] => 9.05 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => e642583fbd1289c3cb136046ec493edc [FACET_VALUE] => 10969 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [10957] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_2608736044 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_2608736044 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 2608736044 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 10.5 кг [SORT] => 500 [UPPER] => 10.5 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => ec65aae71a45fea71d8219fef6fe2481 [FACET_VALUE] => 10957 [ELEMENT_COUNT] => 2 ) [1560] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_3837183610 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_3837183610 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 3837183610 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 14 кг [SORT] => 140 [UPPER] => 14 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => da69a3bb6fbbf2df6321c243ac527d39 [FACET_VALUE] => 1560 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [10968] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_552364414 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_552364414 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 552364414 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 16.8 кг [SORT] => 500 [UPPER] => 16.8 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 4235682c52b5ad6908cdf70bee6f8f91 [FACET_VALUE] => 10968 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [10970] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_925683725 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_925683725 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 925683725 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 17.5 кг [SORT] => 500 [UPPER] => 17.5 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 7f9ac2f6aa52276479aedc6a1aa2b1c4 [FACET_VALUE] => 10970 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [9998] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_2707129100 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_2707129100 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 2707129100 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 21 кг [SORT] => 500 [UPPER] => 21 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 8b950f66dbd934d3988853f9197f9fad [FACET_VALUE] => 9998 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [10972] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_3642929441 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_3642929441 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 3642929441 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 26.25 кг [SORT] => 500 [UPPER] => 26.25 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 9998fdc8dd7eb3ccbb9c6f2a3a22d152 [FACET_VALUE] => 10972 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [1224] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_2197344738 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_2197344738 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 2197344738 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 35 кг [SORT] => 350 [UPPER] => 35 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => e638b2af389b6ba989cd698cecf5d74d [FACET_VALUE] => 1224 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [10973] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_2921693623 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_2921693623 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 2921693623 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 37.8 кг [SORT] => 500 [UPPER] => 37.8 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => f2122632723aa5a971e9dc02d214e778 [FACET_VALUE] => 10973 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [11008] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_3252392466 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_3252392466 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 3252392466 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 54 кг [SORT] => 500 [UPPER] => 54 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 1a0a034a457f617816bc688540cafbba [FACET_VALUE] => 11008 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) )
Вес
Посмотреть все
Array ( [10038] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_4259_1380624052 [CONTROL_NAME] => sFilter_4259_1380624052 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_4259 [HTML_VALUE_ALT] => 1380624052 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => Есть в наличии [SORT] => 500 [UPPER] => ЕСТЬ В НАЛИЧИИ [FLAG] => 1 [URL_ID] => allow [FACET_VALUE] => 10038 [ELEMENT_COUNT] => 19 [CHECKED] => 1 ) [10039] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_4259_625841698 [CONTROL_NAME] => sFilter_4259_625841698 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_4259 [HTML_VALUE_ALT] => 625841698 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => Нет в наличии [SORT] => 500 [UPPER] => НЕТ В НАЛИЧИИ [FLAG] => 1 [URL_ID] => disallow [FACET_VALUE] => 10039 [ELEMENT_COUNT] => 5 ) )
Наличие товара
Фильтр

Строительные тенты с люверсами

Тенты строительные с люверсами изготовлены из тарпаулина — материала, который по физическим и эксплуатационным качествам превосходит брезент, полипропилен и ПВХ. Термопластичный полимер не пропускает воду, не боится низких и высоких температур, воздействий кислот и других химических веществ, ударов и механических повреждений.

Основные сферы применения: строительство, грузовые перевозки, обустройство придомовой территории на загородном участке. Минимальный размер изделия — 1,5х2 м, максимальные размеры — 20х10 м и 18х12 м. Усиление делает конструкцию еще более прочной и долговечной, а люверсы позволяют закрепить ткань и обеспечить устойчивость на ветру.

Нам доверяют
Статьи которые вас заинтересуют
ООО "ОПТ6"
Компания OPT6.RU предлагает широкий ассортимент дорожных, строительных материалов в Москве по оптовой цене.
115088
Россия
Москва
Москва
2-й Южнопортовый проезд, 10 стр. 96
+7 (495) 118-44-22
info@opt6.ru
ОПТ6

ОПТ6

ОПТ6

ОПТ6

ОПТ6

ОПТ6

,
5012096553