Меню
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Фильтр Отмена
Цена/руб.
от:
до:
Array ( [864] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_2106657018 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_2106657018 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 2106657018 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 5 кг [SORT] => 50 [UPPER] => 5 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => e22726ae482f545c325725b397042a3e [FACET_VALUE] => 864 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [10959] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_2093353515 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_2093353515 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 2093353515 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 5.85 кг [SORT] => 500 [UPPER] => 5.85 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 7bbfaafb1556b50c85c50ab3f1be5bb0 [FACET_VALUE] => 10959 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [1253] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_1407046278 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_1407046278 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 1407046278 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 10 кг [SORT] => 100 [UPPER] => 10 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 7a65fccf79721130822939522dec184f [FACET_VALUE] => 1253 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [4159] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_2257614323 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_2257614323 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 2257614323 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 20 кг [SORT] => 190 [UPPER] => 20 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => f3d339b5eadcd01b06707b8c66b809c3 [FACET_VALUE] => 4159 [ELEMENT_COUNT] => 14 ) [1371] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_2384968479 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_2384968479 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 2384968479 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 23 кг [SORT] => 230 [UPPER] => 23 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 2e8a19dffa9d474a3830382abd003334 [FACET_VALUE] => 1371 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [2846] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_630078832 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_630078832 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 630078832 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 25 кг [SORT] => 250 [UPPER] => 25 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 1fe687c5e6438aaf4f1acfc87b2b138c [FACET_VALUE] => 2846 [ELEMENT_COUNT] => 24 ) [2905] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_3643393017 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_3643393017 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 3643393017 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 1000 кг [SORT] => 10000 [UPPER] => 1000 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => fa3f72fafc486914ddd9b00281c07e8c [FACET_VALUE] => 2905 [ELEMENT_COUNT] => 23 [CHECKED] => 1 ) [10961] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_1496371674 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_1496371674 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 1496371674 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 1170 кг [SORT] => 500 [UPPER] => 1170 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 0daa731d149fafd16d6f0628eefb7903 [FACET_VALUE] => 10961 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) )
Вес
Array ( [10817] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_4302_4275079199 [CONTROL_NAME] => sFilter_4302_4275079199 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_4302 [HTML_VALUE_ALT] => 4275079199 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => биофильная добавка [SORT] => 500 [UPPER] => БИОФИЛЬНАЯ ДОБАВКА [FLAG] => 1 [URL_ID] => 8a5794ace9fb45130fdc6d49fab383e4 [FACET_VALUE] => 10817 [ELEMENT_COUNT] => 5 ) [10821] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_4302_1017020137 [CONTROL_NAME] => sFilter_4302_1017020137 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_4302 [HTML_VALUE_ALT] => 1017020137 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => гранитная крошка [SORT] => 500 [UPPER] => ГРАНИТНАЯ КРОШКА [FLAG] => 1 [URL_ID] => 8f0aeb6ad5ddd5e47b6160d951f28113 [FACET_VALUE] => 10821 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [10816] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_4302_2312616073 [CONTROL_NAME] => sFilter_4302_2312616073 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_4302 [HTML_VALUE_ALT] => 2312616073 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => ингибитор коррозии [SORT] => 500 [UPPER] => ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ [FLAG] => 1 [URL_ID] => f3928d586f24e39fc8857bfc97adf708 [FACET_VALUE] => 10816 [ELEMENT_COUNT] => 13 ) [10818] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_4302_1852806542 [CONTROL_NAME] => sFilter_4302_1852806542 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_4302 [HTML_VALUE_ALT] => 1852806542 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => мраморная крошка [SORT] => 500 [UPPER] => МРАМОРНАЯ КРОШКА [FLAG] => 1 [URL_ID] => 515aa262227174429b01f60e8ba7f62b [FACET_VALUE] => 10818 [ELEMENT_COUNT] => 5 ) [10820] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_4302_1268338303 [CONTROL_NAME] => sFilter_4302_1268338303 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_4302 [HTML_VALUE_ALT] => 1268338303 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => хлористый калий [SORT] => 500 [UPPER] => ХЛОРИСТЫЙ КАЛИЙ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 06fd6272dd3cd80067e83f2563593b5b [FACET_VALUE] => 10820 [ELEMENT_COUNT] => 3 ) [10814] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_4302_1742330277 [CONTROL_NAME] => sFilter_4302_1742330277 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_4302 [HTML_VALUE_ALT] => 1742330277 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => хлористый кальций [SORT] => 500 [UPPER] => ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 07009468a0a13b5ef4dbe7800e4b939c [FACET_VALUE] => 10814 [ELEMENT_COUNT] => 19 ) [10819] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_4302_426288408 [CONTROL_NAME] => sFilter_4302_426288408 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_4302 [HTML_VALUE_ALT] => 426288408 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => хлористый магний [SORT] => 500 [UPPER] => ХЛОРИСТЫЙ МАГНИЙ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 6798c3c7502204bdec07820975f2d48a [FACET_VALUE] => 10819 [ELEMENT_COUNT] => 3 ) [10815] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_4302_283044147 [CONTROL_NAME] => sFilter_4302_283044147 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_4302 [HTML_VALUE_ALT] => 283044147 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => хлористый натрий [SORT] => 500 [UPPER] => ХЛОРИСТЫЙ НАТРИЙ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 29e4d8a41637f93ea48ec3dc61ed4479 [FACET_VALUE] => 10815 [ELEMENT_COUNT] => 19 ) )
Состав
Посмотреть все
Array ( [853] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_220_3369651866 [CONTROL_NAME] => sFilter_220_3369651866 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_220 [HTML_VALUE_ALT] => 3369651866 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => гранулированный [SORT] => 500 [UPPER] => ГРАНУЛИРОВАННЫЙ [FLAG] => 1 [URL_ID] => db5efd257aa32f07f1ee1a7bd4b2fc48 [FACET_VALUE] => 853 [ELEMENT_COUNT] => 19 ) [2859] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_220_2888438176 [CONTROL_NAME] => sFilter_220_2888438176 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_220 [HTML_VALUE_ALT] => 2888438176 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => гранулы [SORT] => 500 [UPPER] => ГРАНУЛЫ [FLAG] => 1 [URL_ID] => d0a6fb547d495a3d2e5827a34980296d [FACET_VALUE] => 2859 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [959] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_220_701451699 [CONTROL_NAME] => sFilter_220_701451699 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_220 [HTML_VALUE_ALT] => 701451699 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => гранулы, чешуйки [SORT] => 500 [UPPER] => ГРАНУЛЫ, ЧЕШУЙКИ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 53c672ed683ecc69c6549dabfb365a93 [FACET_VALUE] => 959 [ELEMENT_COUNT] => 2 ) [875] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_220_328010029 [CONTROL_NAME] => sFilter_220_328010029 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_220 [HTML_VALUE_ALT] => 328010029 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => жидкий [SORT] => 500 [UPPER] => ЖИДКИЙ [FLAG] => 1 [URL_ID] => d3ec04a71edc535dcbff55fa3eafc8a2 [FACET_VALUE] => 875 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [876] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_220_2323929239 [CONTROL_NAME] => sFilter_220_2323929239 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_220 [HTML_VALUE_ALT] => 2323929239 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => компактированный [SORT] => 500 [UPPER] => КОМПАКТИРОВАННЫЙ [FLAG] => 1 [URL_ID] => f6bdf8ad98df2f3ec6e8d2ff8a0f45a4 [FACET_VALUE] => 876 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) )
Тип реагента
Array ( [376] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_217_2261890934 [CONTROL_NAME] => sFilter_217_2261890934 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_217 [HTML_VALUE_ALT] => 2261890934 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => -15°C [SORT] => 10 [UPPER] => -15°C [FLAG] => 1 [URL_ID] => 95ecc5eb702b1dd294979b61cde7c192 [FACET_VALUE] => 376 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [489] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_217_2495193261 [CONTROL_NAME] => sFilter_217_2495193261 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_217 [HTML_VALUE_ALT] => 2495193261 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => -18°C [SORT] => 20 [UPPER] => -18°C [FLAG] => 1 [URL_ID] => 1600e76cc061e746de6ee17df62a453c [FACET_VALUE] => 489 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [373] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_217_4139467769 [CONTROL_NAME] => sFilter_217_4139467769 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_217 [HTML_VALUE_ALT] => 4139467769 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => -20°C [SORT] => 30 [UPPER] => -20°C [FLAG] => 1 [URL_ID] => 6ac30999b758e68504db47e7ab50fd16 [FACET_VALUE] => 373 [ELEMENT_COUNT] => 4 ) [364] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_217_1908729627 [CONTROL_NAME] => sFilter_217_1908729627 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_217 [HTML_VALUE_ALT] => 1908729627 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => -25°C [SORT] => 40 [UPPER] => -25°C [FLAG] => 1 [URL_ID] => 9a402914fd15acf97a8100e20d6c5844 [FACET_VALUE] => 364 [ELEMENT_COUNT] => 7 ) [372] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_217_2176611183 [CONTROL_NAME] => sFilter_217_2176611183 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_217 [HTML_VALUE_ALT] => 2176611183 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => -30°C [SORT] => 50 [UPPER] => -30°C [FLAG] => 1 [URL_ID] => 21c765719780696287b8d01bde770c87 [FACET_VALUE] => 372 [ELEMENT_COUNT] => 3 ) [371] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_217_414524117 [CONTROL_NAME] => sFilter_217_414524117 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_217 [HTML_VALUE_ALT] => 414524117 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => -31°C [SORT] => 60 [UPPER] => -31°C [FLAG] => 1 [URL_ID] => 2a6e4d9e8075ab0bae76cfb948ded7cd [FACET_VALUE] => 371 [ELEMENT_COUNT] => 2 ) [387] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_217_1984863023 [CONTROL_NAME] => sFilter_217_1984863023 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_217 [HTML_VALUE_ALT] => 1984863023 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => -35°C [SORT] => 80 [UPPER] => -35°C [FLAG] => 1 [URL_ID] => 225fc2c6d6964811fdf41f3635cc3d27 [FACET_VALUE] => 387 [ELEMENT_COUNT] => 5 ) [383] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_217_1898143542 [CONTROL_NAME] => sFilter_217_1898143542 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_217 [HTML_VALUE_ALT] => 1898143542 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => -40°C [SORT] => 90 [UPPER] => -40°C [FLAG] => 1 [URL_ID] => 36c68fd03cba0f359f14ca3528b4d809 [FACET_VALUE] => 383 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) )
Работает до
Посмотреть все
Array ( [1085] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_5_211082640 [CONTROL_NAME] => sFilter_5_211082640 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_5 [HTML_VALUE_ALT] => 211082640 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => BIONORD [SORT] => 700 [UPPER] => BIONORD [FLAG] => 1 [URL_ID] => bionord [FACET_VALUE] => 1085 [ELEMENT_COUNT] => 5 ) [1089] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_5_86151611 [CONTROL_NAME] => sFilter_5_86151611 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_5 [HTML_VALUE_ALT] => 86151611 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => DMS Safe Way [SORT] => 1100 [UPPER] => DMS SAFE WAY [FLAG] => 1 [URL_ID] => dms-safe-way [FACET_VALUE] => 1089 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [1093] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_5_4243343844 [CONTROL_NAME] => sFilter_5_4243343844 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_5 [HTML_VALUE_ALT] => 4243343844 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => FERTIKA [SORT] => 1500 [UPPER] => FERTIKA [FLAG] => 1 [URL_ID] => fertika [FACET_VALUE] => 1093 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [1087] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_5_3801791676 [CONTROL_NAME] => sFilter_5_3801791676 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_5 [HTML_VALUE_ALT] => 3801791676 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => ICEHIT [SORT] => 900 [UPPER] => ICEHIT [FLAG] => 1 [URL_ID] => icehit [FACET_VALUE] => 1087 [ELEMENT_COUNT] => 3 ) [1082] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_5_2465220659 [CONTROL_NAME] => sFilter_5_2465220659 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_5 [HTML_VALUE_ALT] => 2465220659 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => ICEMELT [SORT] => 400 [UPPER] => ICEMELT [FLAG] => 1 [URL_ID] => icemelt [FACET_VALUE] => 1082 [ELEMENT_COUNT] => 4 ) [1090] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_5_1709512798 [CONTROL_NAME] => sFilter_5_1709512798 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_5 [HTML_VALUE_ALT] => 1709512798 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => Mr DEFROSTER [SORT] => 1200 [UPPER] => MR DEFROSTER [FLAG] => 1 [URL_ID] => mr-defroster [FACET_VALUE] => 1090 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [1088] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_5_1915068717 [CONTROL_NAME] => sFilter_5_1915068717 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_5 [HTML_VALUE_ALT] => 1915068717 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => ROCKMELT [SORT] => 1000 [UPPER] => ROCKMELT [FLAG] => 1 [URL_ID] => rockmelt [FACET_VALUE] => 1088 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [1080] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_5_2097031455 [CONTROL_NAME] => sFilter_5_2097031455 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_5 [HTML_VALUE_ALT] => 2097031455 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => Ratmix [SORT] => 200 [UPPER] => RATMIX [FLAG] => 1 [URL_ID] => ratmix [FACET_VALUE] => 1080 [ELEMENT_COUNT] => 4 ) [1084] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_5_2073292038 [CONTROL_NAME] => sFilter_5_2073292038 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_5 [HTML_VALUE_ALT] => 2073292038 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => Sleetproof [SORT] => 600 [UPPER] => SLEETPROOF [FLAG] => 1 [URL_ID] => sleetproof [FACET_VALUE] => 1084 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [16596] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_5_1824390670 [CONTROL_NAME] => sFilter_5_1824390670 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_5 [HTML_VALUE_ALT] => 1824390670 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => UOKSA [SORT] => 500 [UPPER] => UOKSA [FLAG] => 1 [URL_ID] => uoksa [FACET_VALUE] => 16596 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [1096] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_5_2357640555 [CONTROL_NAME] => sFilter_5_2357640555 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_5 [HTML_VALUE_ALT] => 2357640555 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => Антилед [SORT] => 1800 [UPPER] => АНТИЛЕД [FLAG] => 1 [URL_ID] => antiled [FACET_VALUE] => 1096 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [1079] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_5_2193263988 [CONTROL_NAME] => sFilter_5_2193263988 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_5 [HTML_VALUE_ALT] => 2193263988 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => ПГМ [SORT] => 100 [UPPER] => ПГМ [FLAG] => 1 [URL_ID] => pgm [FACET_VALUE] => 1079 [ELEMENT_COUNT] => 7 ) )
Производитель
Array ( [850] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_218_1372692256 [CONTROL_NAME] => sFilter_218_1372692256 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_218 [HTML_VALUE_ALT] => 1372692256 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => активный [SORT] => 500 [UPPER] => АКТИВНЫЙ [FLAG] => 1 [URL_ID] => d20a7c6a55a16d8268dceee20191e865 [FACET_VALUE] => 850 [ELEMENT_COUNT] => 18 ) [958] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_218_1590197541 [CONTROL_NAME] => sFilter_218_1590197541 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_218 [HTML_VALUE_ALT] => 1590197541 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => комбинированный [SORT] => 500 [UPPER] => КОМБИНИРОВАННЫЙ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 779e2b38b44b1e7447c589dc958d24a7 [FACET_VALUE] => 958 [ELEMENT_COUNT] => 5 ) )
Тип действия
Array ( [844] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_196_1336371832 [CONTROL_NAME] => sFilter_196_1336371832 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_196 [HTML_VALUE_ALT] => 1336371832 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => белый [SORT] => 500 [UPPER] => БЕЛЫЙ [FLAG] => 1 [URL_ID] => b0c47b32e305d720510abc2d094df5be [FACET_VALUE] => 844 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [849] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_196_823531205 [CONTROL_NAME] => sFilter_196_823531205 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_196 [HTML_VALUE_ALT] => 823531205 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => белый, светло-серый [SORT] => 500 [UPPER] => БЕЛЫЙ, СВЕТЛО-СЕРЫЙ [FLAG] => 1 [URL_ID] => c730a6a813e379e8501d61ceeaa88c48 [FACET_VALUE] => 849 [ELEMENT_COUNT] => 22 ) )
Цвет
Array ( [10038] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_4259_1380624052 [CONTROL_NAME] => sFilter_4259_1380624052 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_4259 [HTML_VALUE_ALT] => 1380624052 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => Есть в наличии [SORT] => 500 [UPPER] => ЕСТЬ В НАЛИЧИИ [FLAG] => 1 [URL_ID] => allow [FACET_VALUE] => 10038 [ELEMENT_COUNT] => 23 [CHECKED] => 1 ) [10039] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_4259_625841698 [CONTROL_NAME] => sFilter_4259_625841698 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_4259 [HTML_VALUE_ALT] => 625841698 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => Нет в наличии [SORT] => 500 [UPPER] => НЕТ В НАЛИЧИИ [FLAG] => 1 [URL_ID] => disallow [FACET_VALUE] => 10039 [ELEMENT_COUNT] => 7 ) )
Наличие товара
Фильтр
от 23 900 руб. от 24617 руб.
22 700 руб.
23 400 руб.
29 500 руб.
29 000 руб.
29 900 руб.
73 250 руб.
28 777 руб.
29 200 руб.
28 380 руб.
19 900 руб.
18 400 руб.
19 900 руб.

Цена за тонну антигололедных реагентов

РеагентХарактеристикиЦена
Работает доТип действия
ПГМ -25 -25°C активный 17900 руб.
ПГМ ЭКО -20°C активный 16900 руб.
Icemelt Power -25°C комбинированный 22700 руб.
Бионорд Экстра -31°C активный 73250 руб.
Icehit Premier -30°C комбинированный 19900 руб.

Противогололедные реагенты в мешках по 1000 кг оптом

Антигололедные реагенты в мешках по 25 кг легко перевозить, складировать и использовать по назначению. Дорожно-коммунальные службы, владельцы предприятий и частные лица ими посыпают дороги, тротуары, площадки, придомовые территории, парковки. Это эффективное средство для плавления ледяной корки и предотвращения ее повторного образования. При обработке можно использовать тележку-дозатор, спецтехнику либо рассыпать вручную.

Противогололедные реагенты чаще всего состоят из хлорида натрия или хлорида кальция, также они дополняются гранитной или мраморной крошкой, песком, биофильными и антикоррозионными веществами. Преимущества: работа в широком диапазоне температур (до -40 °C), минимальный расход (до 100 грамм на кв.м), экологическая безопасность.

Нам доверяют
Статьи которые вас заинтересуют
ООО "ОПТ6"
Компания OPT6.RU предлагает широкий ассортимент дорожных, строительных материалов в Москве по оптовой цене.
115088
Россия
Москва
Москва
2-й Южнопортовый проезд, 10 стр. 96
+7 (495) 118-44-22
info@opt6.ru
ОПТ6

ОПТ6

ОПТ6

ОПТ6

ОПТ6

ОПТ6

,
5012096553