Меню
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Фильтр Отмена
Цена/руб.
от:
до:
Array ( [864] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_2106657018 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_2106657018 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 2106657018 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 5 кг [SORT] => 50 [UPPER] => 5 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => e22726ae482f545c325725b397042a3e [FACET_VALUE] => 864 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [10959] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_2093353515 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_2093353515 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 2093353515 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 5.85 кг [SORT] => 500 [UPPER] => 5.85 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 7bbfaafb1556b50c85c50ab3f1be5bb0 [FACET_VALUE] => 10959 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [1253] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_1407046278 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_1407046278 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 1407046278 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 10 кг [SORT] => 100 [UPPER] => 10 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 7a65fccf79721130822939522dec184f [FACET_VALUE] => 1253 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [4159] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_2257614323 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_2257614323 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 2257614323 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 20 кг [SORT] => 190 [UPPER] => 20 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => f3d339b5eadcd01b06707b8c66b809c3 [FACET_VALUE] => 4159 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [1371] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_2384968479 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_2384968479 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 2384968479 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 23 кг [SORT] => 230 [UPPER] => 23 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 2e8a19dffa9d474a3830382abd003334 [FACET_VALUE] => 1371 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [2846] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_630078832 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_630078832 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 630078832 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 25 кг [SORT] => 250 [UPPER] => 25 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 1fe687c5e6438aaf4f1acfc87b2b138c [FACET_VALUE] => 2846 [ELEMENT_COUNT] => 3 ) [2905] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_3643393017 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_3643393017 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 3643393017 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 1000 кг [SORT] => 10000 [UPPER] => 1000 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => fa3f72fafc486914ddd9b00281c07e8c [FACET_VALUE] => 2905 [ELEMENT_COUNT] => 3 ) [10961] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_251_1496371674 [CONTROL_NAME] => sFilter_251_1496371674 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_251 [HTML_VALUE_ALT] => 1496371674 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => 1170 кг [SORT] => 500 [UPPER] => 1170 КГ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 0daa731d149fafd16d6f0628eefb7903 [FACET_VALUE] => 10961 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) )
Вес
Array ( [10817] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_4302_4275079199 [CONTROL_NAME] => sFilter_4302_4275079199 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_4302 [HTML_VALUE_ALT] => 4275079199 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => биофильная добавка [SORT] => 500 [UPPER] => БИОФИЛЬНАЯ ДОБАВКА [FLAG] => 1 [URL_ID] => 8a5794ace9fb45130fdc6d49fab383e4 [FACET_VALUE] => 10817 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [10821] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_4302_1017020137 [CONTROL_NAME] => sFilter_4302_1017020137 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_4302 [HTML_VALUE_ALT] => 1017020137 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => гранитная крошка [SORT] => 500 [UPPER] => ГРАНИТНАЯ КРОШКА [FLAG] => 1 [URL_ID] => 8f0aeb6ad5ddd5e47b6160d951f28113 [FACET_VALUE] => 10821 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [10816] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_4302_2312616073 [CONTROL_NAME] => sFilter_4302_2312616073 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_4302 [HTML_VALUE_ALT] => 2312616073 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => ингибитор коррозии [SORT] => 500 [UPPER] => ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ [FLAG] => 1 [URL_ID] => f3928d586f24e39fc8857bfc97adf708 [FACET_VALUE] => 10816 [ELEMENT_COUNT] => 2 ) [10818] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_4302_1852806542 [CONTROL_NAME] => sFilter_4302_1852806542 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_4302 [HTML_VALUE_ALT] => 1852806542 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => мраморная крошка [SORT] => 500 [UPPER] => МРАМОРНАЯ КРОШКА [FLAG] => 1 [URL_ID] => 515aa262227174429b01f60e8ba7f62b [FACET_VALUE] => 10818 [ELEMENT_COUNT] => 2 ) [10820] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_4302_1268338303 [CONTROL_NAME] => sFilter_4302_1268338303 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_4302 [HTML_VALUE_ALT] => 1268338303 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => хлористый калий [SORT] => 500 [UPPER] => ХЛОРИСТЫЙ КАЛИЙ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 06fd6272dd3cd80067e83f2563593b5b [FACET_VALUE] => 10820 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [10814] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_4302_1742330277 [CONTROL_NAME] => sFilter_4302_1742330277 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_4302 [HTML_VALUE_ALT] => 1742330277 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => хлористый кальций [SORT] => 500 [UPPER] => ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 07009468a0a13b5ef4dbe7800e4b939c [FACET_VALUE] => 10814 [ELEMENT_COUNT] => 6 ) [10819] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_4302_426288408 [CONTROL_NAME] => sFilter_4302_426288408 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_4302 [HTML_VALUE_ALT] => 426288408 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => хлористый магний [SORT] => 500 [UPPER] => ХЛОРИСТЫЙ МАГНИЙ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 6798c3c7502204bdec07820975f2d48a [FACET_VALUE] => 10819 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [10815] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_4302_283044147 [CONTROL_NAME] => sFilter_4302_283044147 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_4302 [HTML_VALUE_ALT] => 283044147 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => хлористый натрий [SORT] => 500 [UPPER] => ХЛОРИСТЫЙ НАТРИЙ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 29e4d8a41637f93ea48ec3dc61ed4479 [FACET_VALUE] => 10815 [ELEMENT_COUNT] => 7 ) )
Состав
Array ( [853] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_220_3369651866 [CONTROL_NAME] => sFilter_220_3369651866 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_220 [HTML_VALUE_ALT] => 3369651866 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => гранулированный [SORT] => 500 [UPPER] => ГРАНУЛИРОВАННЫЙ [FLAG] => 1 [URL_ID] => db5efd257aa32f07f1ee1a7bd4b2fc48 [FACET_VALUE] => 853 [ELEMENT_COUNT] => 6 ) [2859] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_220_2888438176 [CONTROL_NAME] => sFilter_220_2888438176 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_220 [HTML_VALUE_ALT] => 2888438176 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => гранулы [SORT] => 500 [UPPER] => ГРАНУЛЫ [FLAG] => 1 [URL_ID] => d0a6fb547d495a3d2e5827a34980296d [FACET_VALUE] => 2859 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [959] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_220_701451699 [CONTROL_NAME] => sFilter_220_701451699 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_220 [HTML_VALUE_ALT] => 701451699 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => гранулы, чешуйки [SORT] => 500 [UPPER] => ГРАНУЛЫ, ЧЕШУЙКИ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 53c672ed683ecc69c6549dabfb365a93 [FACET_VALUE] => 959 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [875] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_220_328010029 [CONTROL_NAME] => sFilter_220_328010029 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_220 [HTML_VALUE_ALT] => 328010029 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => жидкий [SORT] => 500 [UPPER] => ЖИДКИЙ [FLAG] => 1 [URL_ID] => d3ec04a71edc535dcbff55fa3eafc8a2 [FACET_VALUE] => 875 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [876] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_220_2323929239 [CONTROL_NAME] => sFilter_220_2323929239 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_220 [HTML_VALUE_ALT] => 2323929239 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => компактированный [SORT] => 500 [UPPER] => КОМПАКТИРОВАННЫЙ [FLAG] => 1 [URL_ID] => f6bdf8ad98df2f3ec6e8d2ff8a0f45a4 [FACET_VALUE] => 876 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) )
Тип реагента
Array ( [376] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_217_2261890934 [CONTROL_NAME] => sFilter_217_2261890934 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_217 [HTML_VALUE_ALT] => 2261890934 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => -15°C [SORT] => 10 [UPPER] => -15°C [FLAG] => 1 [URL_ID] => 95ecc5eb702b1dd294979b61cde7c192 [FACET_VALUE] => 376 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [489] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_217_2495193261 [CONTROL_NAME] => sFilter_217_2495193261 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_217 [HTML_VALUE_ALT] => 2495193261 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => -18°C [SORT] => 20 [UPPER] => -18°C [FLAG] => 1 [URL_ID] => 1600e76cc061e746de6ee17df62a453c [FACET_VALUE] => 489 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [373] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_217_4139467769 [CONTROL_NAME] => sFilter_217_4139467769 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_217 [HTML_VALUE_ALT] => 4139467769 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => -20°C [SORT] => 30 [UPPER] => -20°C [FLAG] => 1 [URL_ID] => 6ac30999b758e68504db47e7ab50fd16 [FACET_VALUE] => 373 [ELEMENT_COUNT] => 2 ) [364] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_217_1908729627 [CONTROL_NAME] => sFilter_217_1908729627 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_217 [HTML_VALUE_ALT] => 1908729627 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => -25°C [SORT] => 40 [UPPER] => -25°C [FLAG] => 1 [URL_ID] => 9a402914fd15acf97a8100e20d6c5844 [FACET_VALUE] => 364 [ELEMENT_COUNT] => 3 ) [372] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_217_2176611183 [CONTROL_NAME] => sFilter_217_2176611183 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_217 [HTML_VALUE_ALT] => 2176611183 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => -30°C [SORT] => 50 [UPPER] => -30°C [FLAG] => 1 [URL_ID] => 21c765719780696287b8d01bde770c87 [FACET_VALUE] => 372 [ELEMENT_COUNT] => 2 ) [371] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_217_414524117 [CONTROL_NAME] => sFilter_217_414524117 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_217 [HTML_VALUE_ALT] => 414524117 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => -31°C [SORT] => 60 [UPPER] => -31°C [FLAG] => 1 [URL_ID] => 2a6e4d9e8075ab0bae76cfb948ded7cd [FACET_VALUE] => 371 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [387] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_217_1984863023 [CONTROL_NAME] => sFilter_217_1984863023 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_217 [HTML_VALUE_ALT] => 1984863023 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => -35°C [SORT] => 80 [UPPER] => -35°C [FLAG] => 1 [URL_ID] => 225fc2c6d6964811fdf41f3635cc3d27 [FACET_VALUE] => 387 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [383] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_217_1898143542 [CONTROL_NAME] => sFilter_217_1898143542 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_217 [HTML_VALUE_ALT] => 1898143542 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => -40°C [SORT] => 90 [UPPER] => -40°C [FLAG] => 1 [URL_ID] => 36c68fd03cba0f359f14ca3528b4d809 [FACET_VALUE] => 383 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) )
Работает до
Array ( [1085] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_5_211082640 [CONTROL_NAME] => sFilter_5_211082640 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_5 [HTML_VALUE_ALT] => 211082640 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => BIONORD [SORT] => 700 [UPPER] => BIONORD [FLAG] => 1 [URL_ID] => bionord [FACET_VALUE] => 1085 [ELEMENT_COUNT] => 9 ) [1089] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_5_86151611 [CONTROL_NAME] => sFilter_5_86151611 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_5 [HTML_VALUE_ALT] => 86151611 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => DMS Safe Way [SORT] => 1100 [UPPER] => DMS SAFE WAY [FLAG] => 1 [URL_ID] => dms-safe-way [FACET_VALUE] => 1089 [ELEMENT_COUNT] => 7 ) [1093] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_5_4243343844 [CONTROL_NAME] => sFilter_5_4243343844 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_5 [HTML_VALUE_ALT] => 4243343844 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => FERTIKA [SORT] => 1500 [UPPER] => FERTIKA [FLAG] => 1 [URL_ID] => fertika [FACET_VALUE] => 1093 [ELEMENT_COUNT] => 2 ) [1087] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_5_3801791676 [CONTROL_NAME] => sFilter_5_3801791676 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_5 [HTML_VALUE_ALT] => 3801791676 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => ICEHIT [SORT] => 900 [UPPER] => ICEHIT [FLAG] => 1 [URL_ID] => icehit [FACET_VALUE] => 1087 [ELEMENT_COUNT] => 7 [CHECKED] => 1 ) [1082] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_5_2465220659 [CONTROL_NAME] => sFilter_5_2465220659 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_5 [HTML_VALUE_ALT] => 2465220659 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => ICEMELT [SORT] => 400 [UPPER] => ICEMELT [FLAG] => 1 [URL_ID] => icemelt [FACET_VALUE] => 1082 [ELEMENT_COUNT] => 9 ) [1090] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_5_1709512798 [CONTROL_NAME] => sFilter_5_1709512798 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_5 [HTML_VALUE_ALT] => 1709512798 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => Mr DEFROSTER [SORT] => 1200 [UPPER] => MR DEFROSTER [FLAG] => 1 [URL_ID] => mr-defroster [FACET_VALUE] => 1090 [ELEMENT_COUNT] => 1 ) [1088] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_5_1915068717 [CONTROL_NAME] => sFilter_5_1915068717 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_5 [HTML_VALUE_ALT] => 1915068717 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => ROCKMELT [SORT] => 1000 [UPPER] => ROCKMELT [FLAG] => 1 [URL_ID] => rockmelt [FACET_VALUE] => 1088 [ELEMENT_COUNT] => 2 ) [1080] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_5_2097031455 [CONTROL_NAME] => sFilter_5_2097031455 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_5 [HTML_VALUE_ALT] => 2097031455 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => Ratmix [SORT] => 200 [UPPER] => RATMIX [FLAG] => 1 [URL_ID] => ratmix [FACET_VALUE] => 1080 [ELEMENT_COUNT] => 9 ) [1084] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_5_2073292038 [CONTROL_NAME] => sFilter_5_2073292038 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_5 [HTML_VALUE_ALT] => 2073292038 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => Sleetproof [SORT] => 600 [UPPER] => SLEETPROOF [FLAG] => 1 [URL_ID] => sleetproof [FACET_VALUE] => 1084 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [16596] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_5_1824390670 [CONTROL_NAME] => sFilter_5_1824390670 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_5 [HTML_VALUE_ALT] => 1824390670 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => UOKSA [SORT] => 500 [UPPER] => UOKSA [FLAG] => 1 [URL_ID] => uoksa [FACET_VALUE] => 16596 [ELEMENT_COUNT] => 3 ) [1096] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_5_2357640555 [CONTROL_NAME] => sFilter_5_2357640555 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_5 [HTML_VALUE_ALT] => 2357640555 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => Антилед [SORT] => 1800 [UPPER] => АНТИЛЕД [FLAG] => 1 [URL_ID] => antiled [FACET_VALUE] => 1096 [ELEMENT_COUNT] => 0 [DISABLED] => 1 ) [1079] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_5_2193263988 [CONTROL_NAME] => sFilter_5_2193263988 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_5 [HTML_VALUE_ALT] => 2193263988 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => ПГМ [SORT] => 100 [UPPER] => ПГМ [FLAG] => 1 [URL_ID] => pgm [FACET_VALUE] => 1079 [ELEMENT_COUNT] => 15 ) )
Производитель
Посмотреть все
Array ( [850] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_218_1372692256 [CONTROL_NAME] => sFilter_218_1372692256 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_218 [HTML_VALUE_ALT] => 1372692256 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => активный [SORT] => 500 [UPPER] => АКТИВНЫЙ [FLAG] => 1 [URL_ID] => d20a7c6a55a16d8268dceee20191e865 [FACET_VALUE] => 850 [ELEMENT_COUNT] => 5 ) [958] => Array ( [CONTROL_ID] => sFilter_218_1590197541 [CONTROL_NAME] => sFilter_218_1590197541 [CONTROL_NAME_ALT] => sFilter_218 [HTML_VALUE_ALT] => 1590197541 [HTML_VALUE] => Y [VALUE] => комбинированный [SORT] => 500 [UPPER] => КОМБИНИРОВАННЫЙ [FLAG] => 1 [URL_ID] => 779e2b38b44b1e7447c589dc958d24a7 [FACET_VALUE] => 958 [ELEMENT_COUNT] => 2 ) )
Тип действия
Фильтр
от 640 руб.
19 900 руб.
от 660 руб.
18 400 руб.
от 670 руб.
от 690 руб.
19 900 руб.

Противогололёдные материалы ICEHIT (АЙСХИТ)

Предлагаем противогололедные реагенты ICEHIT (Айсхит), которые помогут справиться с замерзшим снегом и ледяной коркой на дорожных покрытиях, тротуарах, придомовых территориях. В зависимости от вида материалы «Айсхит» состоят из хлористого натрия, хлористого магния, хлористого кальция, каменной крошки или гранитного отсева, ингибитора коррозии в определенных пропорциях.

Противогололедные реагенты ICEHIT (Айсхит) Lite Mix используются при температуре воздуха до -20°C, Classic и Magnum — до -25°C, Premier — до -30°C. Продукция имеет активный и комбинированный тип действия. Цвет обычно белый или светло-серый. Возможна фасовка в фирменных полипропиленовых мешках по 25 кг и биг-бегах по 1000 кг.

В интернет-магазине «ОПТ6» реагенты для борьбы с гололедом можно купить на оптимальных условиях. Доставка займет всего 1-3 дня, есть возможность самостоятельно забрать товар оптом со склада в Москве. 

Нам доверяют
Статьи которые вас заинтересуют
ООО "ОПТ6"
Компания OPT6.RU предлагает широкий ассортимент дорожных, строительных материалов в Москве по оптовой цене.
115088
Россия
Москва
Москва
2-й Южнопортовый проезд, 10 стр. 96
+7 (495) 118-44-22
info@opt6.ru
ОПТ6

ОПТ6

ОПТ6

ОПТ6

ОПТ6

ОПТ6

,
5012096553